اپلیکیشن AMarkets

اپلیکیشن AMarkets

بهترین اپلیکیشن معاملاتی

رتبه بندی برنامه

تحلیل‌های روزانه

نمونه ای از معامله سودآور انجام شده توسط مشتری AMarkets در هفته از 13 مارس تا 17 مارس 2023
نمونه ای از معامله سودآور انجام شده توسط مشتری AMarkets در هفته از 6 مارس تا 10 مارس 2023
نمونه ای از معامله سودآور انجام شده توسط مشتری AMarkets در هفته از 27 فوریه تا 3 مارس 2023
نمونه ای از معامله سودآور انجام شده توسط مشتری AMarkets در هفته از 20 فوریه تا 24 فوریه 2023
نمونه ای از معامله سودآور انجام شده توسط مشتری AMarkets در هفته از 13 فوریه تا 17 فوریه 2023
نمونه ای از معامله سودآور انجام شده توسط مشتری AMarkets در هفته از 6 فوریه تا 10 فوریه 2023
نمونه ای از معامله سودآور انجام شده توسط مشتری AMarkets در هفته از 30 ژانویه تا 3 فوریه 2023
نمونه ای از معاملات سودآور انجام شده انجام شده توسط مشتری AMarkets در هفته گذشته از 23 ژانویه تا 27 ژانویه 2023
نمونه ای از معاملات سودآور انجام شده توسط مشتری AMarkets در هفته گذشته از 16 ژانویه تا 20 ژانویه 2023